V Česku roste spotřeba alkoholu. Více než Češi pijí jen Litevci. (Aktualizováno 2022)

Píše se rok 2018 a v Česku spotřeba alkoholu dlouhodobě roste, a to i u dětí. V Rusku naopak klesá. Česká republika drží společně s Francií stříbrnou medaili ve spotřebě alkoholu, více pijí už jen Litevci. Podle Národního drogového koordinátora vláda problém neřeší.

V roce 2020 se situace mění a spotřeba naopak začíná klesat. Češi si však stále drží třetí místo v závěsu za Lotyšskem a Rakouskem. Těsně za ČR se drží Francie a Litva. Podle Národního drogového koordinátora vláda problém neřeší.

SlideryObrázky k blogu (většinou všechny here) (2)

V červenci roku 2018 se mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Česko s Francií dělilo  o druhou nejvyšší spotřebu alkoholu. První místo získali obyvatelé Litvy, kde se vypije 13,3 litru čistého alkoholu na osobu. Minulý rok vypil každý Čech průměrně 11,7 litru čistého alkoholu. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je dosavadní řešení nadměrného užívání alkoholu v Česku nedostatečné. A co data vypovídají o české společnosti?

To, že tolik pijeme, je výraz aktuální kondice českého národa. Společnost je rozdělená a vášnivě prožívá i nepodstatné věci. Jsme nervózní a hledáme úlevu - například v alkoholu“ řekl redakci iDNES.cz vedoucí Drogového informačního centra organizace Sananim Josef Šedivý. Národní drogový koordinátor Jindřich Vobořil se domnívá, že spotřebu alkoholu by mohlo snížit jeho zdražení, zvýšení spotřební daně a více peněz na prevenci. Vláda podle něj neřeší užívání alkoholu dostatečně.

Podle Vobořila je velkým problémem také pití mladistvých a dětí. „I tvrdý alkohol u nás vnímá přes 85 procent studentů jako velmi snadno dostupný. Česko dlouhodobě vede v užívání alkoholu u dětí“ potvrdil Jindřich Vobořil. „Když chodíme po školách, ve většině případů děti poprvé ochutnají alkohol od svých rodičů. U alkoholu je problémem jeho ritualizace. Neodmyslitelně patří k oslavám. Potom rodiče nadávají dítěti, které se v sedmé třídě po vysvědčení opije. Přitom dítě jenom opakuje to, co samo vidí doma“ řekl Šedivý. 

Klesá opravdu spotřeba alkoholu čechů během pandemie?

Během roku 2020 však spotřeba alkoholu klesala. Za prvních 10 měsíců prodej lihovin klesl o 38 %. Znamená to však, že češi pijí méně? Podle studie Petra Winklera z NUDZ se počet lidí, kteří každý den požijí nadměrnou dávku alkoholu zvýšil. I průzkum Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR ukázal, že během první vlny pandemie 18 % respondentů zvýšilo svůj příjem alkoholu. Nárazové nadměrné pití vzrostlo z 4 % na 6,5 %.

Zvýšení spotřeby alkoholu potvrdilo také 11% dotázaných ve výzkumu uskutečněném lékařskou fakultou UK ve spolupráci s WHO a ministerstvem zdravotnictví ČR v srpnu roku 2020. Důvodem poklesu prodeje destilátů tak bude nejspíše zavření restaurací a hotelů a odliv zahraničních turistů a pracovníků. Zvyklosti Čechů se však rapidně nelepší, možná spíše naopak.

Zaručený tip: S alkohol testrem již promile počítat nemusíte!

Češi si nepřipouštějí, že je pití alkoholu problém

Opakovaně se ve většině rozvinutých zemí ukázalo, že změny v dostupnosti a cenotvorbě měly výrazný efekt, a to jak v podobě snížení problémového užívání, tak i frekvence užívání. Je zkrátka rozdíl, jestli vypiji denně šest piv, nebo dvě, nebo jestli si dám pět panáků, nebo jednoho“ komentoval Vobořil. Ještě v roce 2013 byli Češi ve spotřebě alkoholu na osmém místě. Více pili například Němci, Rakušané nebo Rusové.

Podle OECD ve většině ostatních zemí spotřeba od roku 1990 klesala, v Česku naopak rostla. Spotřeba se v roce 1989 pohybovala kolem 10,5 litru na osobu. Téměř na současnou úroveň se vyšplhala už v roce 1992. Maximálních 12,1 litru dosáhla země v roce 2008. V ostatních letech mírně klesala či stoupala. Slováci se podle posledních dat umístili na 15. místě s 9,9 litru alkoholu na hlavu. „Alkohol je naše kulturní dědictví, spotřebou alkoholu vyjadřujeme náš slovanský postoj. Češi nemají touhu začít alkohol rozumně regulovat. Vůbec si nepřipouštíme, že takový problém máme“ míní Šedivý. 

Nejčastější důvody k pití alkoholu

Jako nejčastější důvod uvádějí Češi "že jim chutná". 22 % a 21 % uvádějí, že je alkohol uvolňuje od stresu, resp. díky němu lépe zapadnou do kolektivu. Pětina respondentů uvádí, že pije alkohol z jiného důvodu (Seznamzpravy.cz, 2022)

Nejčastější důvody pití alkoholu

Zdroj obrázku: Seznamzprávy.cz, 2022

Nejčastější příležitosti pití alkoholu

Nejčastěji Češi konzumují alkohol při příležitosti oslav nebo posezení s přáteli. Z toho lze usuzovat, že je alkohol silným kořením mezilidských vztahů. Velká část respondentů též uvedla, že jej popíjejí jako nápoj při konzumaci jídla v restauraci. Téměř pětina lidí uvedla, že jej popíjí, když je doma sám / sama. I tento graf pochází od Seznamzpravy.cz (Seznamzpravy.cz, 2022)

mceclip0-1 (1)

Zdroj: Seznamzpravy.cz, 2022.

Závislých Čechů je až 15 %

V Rusku začali s měřením v roce 1990, kdy byla spotřeba 16,5 litru. V roce 1994 Rusko dosáhlo 23,5 čistého alkoholu na osobu. Od roku 2003 podle OECD průměrná spotřeba alkoholu v zemi klesá. Nyní každý průměrný Rus vypije 10,3 litru alkoholu. Naopak v Litvě, která je v čele statistik po Rusku od roku 2010, konzumace alkoholu roste s menšími výkyvy od roku 1994. Francouzi, se kterými se Česko dělí o druhou příčku, pijí od roku 1990 méně a méně. Tehdy měli průměrnou spotřebu 17 litrů čistého alkoholu na hlavu.

V Česku má nakročeno k závislosti 1,5 milionu lidí, což je téměř 15 procent Čechů. Více než půl milionu lidí, tedy asi pět až osm procent, pije tolik, že má alkohol vážné dopady na jejich fyzické či duševní zdraví. Nejoblíbenější je pochopitelně pivo a v závěsu víno. Ročně umírá v důsledku konzumace alkoholu asi 6 500 lidí, alkoholismus má i nepříznivé sociální důsledky a je spojen s rizikem úrazů a dopravních nehod.

V ostatních zemích Evropské unie můžeme sledovat různá protialkoholní opatření. Ty nemají jen restriktivní význam, ale i vytváří jasné signály o tom, že by alkoholismus ve společnosti neměl být akceptován. Zejména pokud se jedná o děti a mladistvé, kteří u nás ve srovnání pijí nejvíce a nejčastěji. I u nás nebyl v minulosti alkoholismus tolerován. Za doby prvního prezidenta T. G. Masaryka byl brán jako symbol rozkladu a krize. Masaryk sám prohlašoval, že: “Opilství je otcem chudoby a nesvobody”.

I když v České republice roste spotřeba alkoholu, stále zde platí nulová tolerance alkoholu za volantem. Mějte toto, prosím, na zřeteli. 

Zdroje: 

https://ekonomika.idnes.cz/alkohol-cesi-piji-alkohol-oecd-dku-/ekonomika.aspx?c=A180720_150136_ekonomika_kuce

https://www.ceskovdatech.cz/clanek/157-spotreba-alkoholu/