Podle zprávy za rok 2022 zůstává spotřeba alkoholu v Česku vysoká

Píše se rok 2018 a v Česku spotřeba alkoholu dlouhodobě roste, a to i u dětí. V Rusku naopak klesá. Česká republika drží společně s Francií stříbrnou medaili ve spotřebě alkoholu, více pijí už jen Litevci. Podle Národního drogového koordinátora vláda problém neřeší.

V roce 2020 se situace mění a spotřeba naopak začíná klesat. Češi si však stále drží třetí místo v závěsu za Lotyšskem a Rakouskem. Těsně za ČR se drží Francie a Litva. Podle Národního drogového koordinátora vláda problém neřeší.

Za rok 2022 pak zůstává spotřeba alkoholu v Česku výrazně nad evropským průměrem, ale nezvyšuje se.

SlideryObrázky k blogu (většinou všechny here) (2)

V červenci roku 2018 se mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Česko s Francií dělilo  o druhou nejvyšší spotřebu alkoholu. První místo získali obyvatelé Litvy, kde se vypije 13,3 litru čistého alkoholu na osobu. Minulý rok vypil každý Čech průměrně 11,7 litru čistého alkoholu. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je dosavadní řešení nadměrného užívání alkoholu v Česku nedostatečné. A co data vypovídají o české společnosti?

To, že tolik pijeme, je výraz aktuální kondice českého národa. Společnost je rozdělená a vášnivě prožívá i nepodstatné věci. Jsme nervózní a hledáme úlevu - například v alkoholu“ řekl redakci iDNES.cz vedoucí Drogového informačního centra organizace Sananim Josef Šedivý. Národní drogový koordinátor Jindřich Vobořil se domnívá, že spotřebu alkoholu by mohlo snížit jeho zdražení, zvýšení spotřební daně a více peněz na prevenci. Vláda podle něj neřeší užívání alkoholu dostatečně.

Podle Vobořila je velkým problémem také pití mladistvých a dětí. „I tvrdý alkohol u nás vnímá přes 85 procent studentů jako velmi snadno dostupný. Česko dlouhodobě vede v užívání alkoholu u dětí“ potvrdil Jindřich Vobořil. „Když chodíme po školách, ve většině případů děti poprvé ochutnají alkohol od svých rodičů. U alkoholu je problémem jeho ritualizace. Neodmyslitelně patří k oslavám. Potom rodiče nadávají dítěti, které se v sedmé třídě po vysvědčení opije. Přitom dítě jenom opakuje to, co samo vidí doma“ řekl Šedivý. 

Klesá opravdu spotřeba alkoholu čechů během pandemie?

Během roku 2020 však spotřeba alkoholu klesala. Za prvních 10 měsíců prodej lihovin klesl o 38 %. Znamená to však, že češi pijí méně? Podle studie Petra Winklera z NUDZ se počet lidí, kteří každý den požijí nadměrnou dávku alkoholu zvýšil. I průzkum Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR ukázal, že během první vlny pandemie 18 % respondentů zvýšilo svůj příjem alkoholu. Nárazové nadměrné pití vzrostlo z 4 % na 6,5 %.

Zvýšení spotřeby alkoholu potvrdilo také 11% dotázaných ve výzkumu uskutečněném lékařskou fakultou UK ve spolupráci s WHO a ministerstvem zdravotnictví ČR v srpnu roku 2020. Důvodem poklesu prodeje destilátů tak bude nejspíše zavření restaurací a hotelů a odliv zahraničních turistů a pracovníků. Zvyklosti Čechů se však rapidně nelepší, možná spíše naopak.

2022: Spotřeba zůstává vysoká, situace se ale nezhoršuje

Ze zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2022 vyplývá, že spotřeba alkoholu je v české populaci dlouhodobě na vysoké úrovni. Odpovídá zhruba deseti litrům čistého alkoholu na osobu za rok. Denně pije alkohol téměř 10 procent dospělé populace. Česko tak i nadále patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na obyvatele.

 

Češi si nepřipouštějí, že je pití alkoholu problém

Opakovaně se ve většině rozvinutých zemí ukázalo, že změny v dostupnosti a cenotvorbě měly výrazný efekt, a to jak v podobě snížení problémového užívání, tak i frekvence užívání. Je zkrátka rozdíl, jestli vypiji denně šest piv, nebo dvě, nebo jestli si dám pět panáků, nebo jednoho“ komentoval Vobořil. Ještě v roce 2013 byli Češi ve spotřebě alkoholu na osmém místě. Více pili například Němci, Rakušané nebo Rusové.

Podle OECD ve většině ostatních zemí spotřeba od roku 1990 klesala, v Česku naopak rostla. Spotřeba se v roce 1989 pohybovala kolem 10,5 litru na osobu. Téměř na současnou úroveň se vyšplhala už v roce 1992. Maximálních 12,1 litru dosáhla země v roce 2008. V ostatních letech mírně klesala či stoupala. Slováci se podle posledních dat umístili na 15. místě s 9,9 litru alkoholu na hlavu. „Alkohol je naše kulturní dědictví, spotřebou alkoholu vyjadřujeme náš slovanský postoj. Češi nemají touhu začít alkohol rozumně regulovat. Vůbec si nepřipouštíme, že takový problém máme“ míní Šedivý. 

Nejčastější důvody k pití alkoholu

Jako nejčastější důvod uvádějí Češi "že jim chutná". 22 % a 21 % uvádějí, že je alkohol uvolňuje od stresu, resp. díky němu lépe zapadnou do kolektivu. Pětina respondentů uvádí, že pije alkohol z jiného důvodu (Seznamzpravy.cz, 2022)

Nejčastější důvody pití alkoholu

Zdroj obrázku: Seznamzprávy.cz, 2022

Nejčastější příležitosti pití alkoholu

Nejčastěji Češi konzumují alkohol při příležitosti oslav nebo posezení s přáteli. Z toho lze usuzovat, že je alkohol silným kořením mezilidských vztahů. Velká část respondentů též uvedla, že jej popíjejí jako nápoj při konzumaci jídla v restauraci. Téměř pětina lidí uvedla, že jej popíjí, když je doma sám / sama. I tento graf pochází od Seznamzpravy.cz (Seznamzpravy.cz, 2022)

mceclip0-1 (1)

Zdroj: Seznamzpravy.cz, 2022.

Závislých Čechů je asi 12 %

V Rusku začali s měřením v roce 1990, kdy byla spotřeba 16,5 litru. V roce 1994 Rusko dosáhlo 23,5 čistého alkoholu na osobu. Od roku 2003 podle OECD průměrná spotřeba alkoholu v zemi klesá. Nyní každý průměrný Rus vypije 10,3 litru alkoholu. Naopak v Litvě, která je v čele statistik po Rusku od roku 2010, konzumace alkoholu roste s menšími výkyvy od roku 1994. Francouzi, se kterými se Česko dělí o druhou příčku, pijí od roku 1990 méně a méně. Tehdy měli průměrnou spotřebu 17 litrů čistého alkoholu na hlavu.

Časté pití nadměrných dávek alkoholu uvádí podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2022 12 procent populace. Nejvyšší je častá konzumace nadměrných dávek alkoholu mezi mladými dospělými. Ta s věkem pak klesá, naopak ale roste každodenní konzumace alkoholu. Rizikově popíjí kolem 1,5 až 1,7 milionu lidí.

Muži podle studie pijí více a častěji jsou také závislí. Obvykle kombinují různé druhy alkoholických nápojů, nejčastěji lihoviny a pivo. „U žen se více objevuje pití vína. Vzorce pití mezi ženami jsou jiné. Ženy častěji pijí o samotě. Začne to nevinným pitím, skleničkou večer. Překlopí se to do denního pití,“ popsala Chomynová.

Na předávkování alkoholem ročně umírá asi pět desítek lidí. S užíváním alkoholu se pak spojuje dalších asi 6 až 7 tisíc úmrtí. Dopady pití v Česku činí podle propočtů 35 až 55 miliard korun, jde především o nepříznivé sociální důsledky, dále pak úrazy nebo dopravní nehody.

V ostatních zemích Evropské unie můžeme sledovat různá protialkoholní opatření. Ty nemají jen restriktivní význam, ale i vytváří jasné signály o tom, že by alkoholismus ve společnosti neměl být akceptován. Zejména pokud se jedná o děti a mladistvé, kteří u nás ve srovnání pijí nejvíce a nejčastěji. I u nás nebyl v minulosti alkoholismus tolerován. Za doby prvního prezidenta T. G. Masaryka byl brán jako symbol rozkladu a krize. Masaryk sám prohlašoval, že: “Opilství je otcem chudoby a nesvobody”.

I když v České republice roste spotřeba alkoholu, stále zde platí nulová tolerance alkoholu za volantem. Mějte toto, prosím, na zřeteli. 

Zdroje: 

https://ekonomika.idnes.cz/alkohol-cesi-piji-alkohol-oecd-dku-/ekonomika.aspx?c=A180720_150136_ekonomika_kuce

https://www.ceskovdatech.cz/clanek/157-spotreba-alkoholu/ 

https://cesky.radio.cz/monitorovaci-stredisko-cesko-se-v-konzumaci-alkoholu-radi-na-predni-pricky-denne-8783175